Infrastruktura
kolejowa i drogowa

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i innych dokumentów dotyczących infrastruktury torowej i drogowej. W zakresie branży torowej w naszej ofercie znajdują się obiekty kolejowe i metra w zakresie trasowania linii w planie, kształtowanie niwelety, rozwiązywanie układów geometrycznych i funkcjonalnych stacji i szlaków, projektowanie nawierzchni kolejowej.

W zakresie branży drogowej w naszej ofercie znajdują się obiekty drogowe w zakresie trasowania przebiegu drogi, projektowanie węzłów drogowych, skrzyżowań, parkingów, zjazdów, przejazdów kolejowo-drogowych, przejść dla pieszych, zatok autobusowych.

W naszej ofercie znajdują się również kompletne rozwiązania dla węzłów przesiadkowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej.