Systemy sterowania
ruchem kolejowym

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i innych dokumentów dotyczących systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, przekaźnikowych i komputerowych różnych typów. Specjalizujemy się w projektowaniu komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym stacyjnych zależnościowych i zdalnego sterowania (ILTOR-2, MOR-3, WT UZ), liniowych (blokady wbudowane, CBL2010), przejazdowych oraz urządzeń ERTMS/ETCS L1 i L2.

W naszej ofercie znajdują się także projekty systemów liczników osi, zasilania urządzeń srk, cyfrowej transmisji danych w systemach srk a także dokumentacje techniczno-ruchowe, wytyczne projektowania i instrukcje obsługi systemów srk. Prowadzimy nadzory autorskie, przygotowujemy ekspertyzy, przeprowadzamy testy funkcjonalne urządzeń i systemów srk. Mamy unikalne doświadczenie we współpracy z różnymi zarządcami infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.