Sieci i instalacje
wodno-kanalizacyjne

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych i innych dokumentów dotyczących sieci i instalacji sanitarnych, w szczególności wodociągowych i kanalizacyjnych.

W naszej ofercie znajdują się także układy odwodnienia terenów kolejowych, systemy kanalizacji deszczowej, ściekowej i ogólnospławnej, zbiorniki retencyjne i bezodpływowe oraz przepompownie ścieków.