Układy
komunikacyjne

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, analiz, studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i innych dokumentów dotyczących planowania układów komunikacyjnych. Specjalizujemy się w opracowaniach studialnych i planistycznych obejmujących linie i węzły kolejowe, układy transportowe, systemy miejskiego transportu zbiorowego, zintegrowane węzły intermodalne.

W naszej ofercie znajdują się kompletne plany transportowe, strategie rozwoju transportu, analizy oddziaływania inwestycji i powiązań międzygałęziowych środków transportu. Specjalizujemy się w opracowaniach dotyczących systemów miejskiego transportu szynowego, w tym metra oraz szybkiej kolei miejskiej i regionalnej.