Systemy metra
i szybkiego tramwaju

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i innych dokumentów dotyczących systemów kierowania i sterowania ruchem pojazdów metra, szybkich kolei miejskich, szybkiego tramwaju i rozwiązań niekonwencjonalnych w miejskim transporcie szynowym, w tym urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, stacjonarnych i pokładowych.

W naszej ofercie znajdują się systemy liniowe i stacyjne sterowania ruchem pojazdów, systemy detekcji obiektów w strefie zagrożenia oraz systemy informacji pasażerskiej. Naszą specjalnością są najnowocześniejsze systemy prowadzenia pojazdów ATC i ATO, w tym systemy klasy CBTC na poziomach automatyzacji GoA2 i GoA3.