Sieci i instalacje elektroenergetyczne
i automatyki przemysłowej

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i innych dokumentów dotyczących sieci i instalacji elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej. W zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych oferujemy projekty instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, w tym dystrybucji zasilania, oświetleniowych, zasilania bezprzerwowego w budynkach, na stacjach metra i kolejowych, w tunelach.

W zakresie automatyki przemysłowej specjalizujemy się w systemach zdalnego sterowania i integracji urządzeń technicznych (BMS ang. Building Management System). Projektujemy układy sterowania i zarządzenia procesami przemysłowymi oraz rozwiązania dedykowane dla transportu miejskiego.