Kontakt

Metroprojekt sp. z o.o.
03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 8
tel.: +48 22 628 47 75
e-mail: biuro@metroprojekt.pl

Dane rejestrowe:
NIP: 526-020-34-93
Regon: 012523131
KRS: 0000060995

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 244 000,00 PLN