Inwestorstwo zastępcze,
ekspertyzy i opinie techniczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie realizacji procesów inwestycyjnych, reprezentowanie Inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analizę i sprawdzenie dokumentacji projektowej.

Specjalizujemy się w tworzeniu opracowań nietypowych, innowacyjnych, w tym specjalistycznych ekspertyz, opinii technicznych, wytycznych projektowania, instrukcji obsługi systemów, dokumentacji techniczno-ruchowych i innych form dokumentacji w branżach: sterowanie ruchem kolejowym, torowej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektroenergetycznej, sanitarnej.

Oferujemy prowadzenie nadzorów autorskich, wykonawstwo zastępcze, doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów dla kolei i metra. Przeprowadzamy testy i badania urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Dysponujemy zapleczem badawczo-rozwojowym oraz stale współpracujemy z największymi jednostkami naukowymi i certyfikującymi w obszarze systemów kolejowych i metra.